RIP

by

Ech hoffen, dass et iergendwou eng Plaz gëtt ewou meng Grousselteren elo erëm vereent sinn an d’Éiwegkeet kënnen zesummen verbréngen.

Tags