Skip to content

Chai Latte

A leschter Zäit mäi léifsten Gedrénks. Wie brauch schon Téi?

2 thoughts on “Chai Latte”

  1. Argh. Chai ass Téi, jo.

    Fail. Dat kënnt dovunner, wann een “tea” mat “breakfast tea” gläich stellt. :/

Leave a Reply

Your email address will not be published.