Skip to content

The Wonder Years

And there it was: that smile, that magic, the whole day ahead of us. You could sense big things were gonna happen.

3 thoughts on “The Wonder Years”

  1. Oooooooohhhh… do kommen lo awer Erennerung rem héich. :) (“RTL2 macht einfach Spass” ^^)

    An ech hunn déi allerläschten Episode (mam Epilog) bis haut nach net gesinn, an d’Serie gett et jo nach emmer net op DVD. :(

  2. Ma ech krut d’Serie gëscht vum Alex deen se alleguerten op VHS hat an digitaliséiert huet. Ech ginn se der wa mer eis déi nächste Kéier gesinn. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.