Mist covers the hilltops outside my window

Et ass roueg hei, ech weess. Dat läit engersäits dorunner, dass ech mat aneren Projeten beschäftegt sinn, anerersäits hunn ech einfach keng Loscht ze bloggen. Ech liesen momentan vill a wann ech schreiwen, schreiwen ech op gudden alen Pobeier. Villläicht tippen ech dat iergendwann alles of. Villäicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *