Skip to content

“Kneel before Zod!”

Metallo, Dark Superman, Zod… Villäicht gëtt déi nengt Staffel jo gudd?

3 thoughts on ““Kneel before Zod!””

  1. Nee, gëtt së net. An dach wärt ech mer dee Krepéng rem undoen. ‘t ass wéi ën Zuchsakzident: Du weess, ët ass fuerchtbar, mee trotzdem kann’s de net op d’Säit kucken.

  2. Pingback: sad autumn

Leave a Reply

Your email address will not be published.