Fort – Episode III

De Piccadilly ass näischt aneschters wéi een Treff vun Leit, déi schon am Lycée virun d’Proffekonferenz gereiert hunn (wierklech geschidd!). An um e-Lake ass dëst Joer nu wierklech keng Band, déi mech kéinnt iwwerzeegen bis op Iechternach ze tuckeren. U Paräis hunn ech awer vill schéin Erënnerungen. Dofir maachen ech mech dann och elo emol fir e puer Deeg erem eng Kéier dohinner ewech. Loosst d’Kierch am Duerf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *