Du bist Terrorist

Deen heite Video huet um Dënnschdeg d’Ronn duerch déi däitsch Blogosphär gemaach. Baséirend op der Kamapgne vun 2005 Du bist Deutschland hu Kritiker vun der Iwwerachungspolitik folgende Video produzéiert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *