Mozart – L’Opéra Rock

Wat een Album! Ech géing de Spektakel direkt kucken goen, wann ech dann géing a Frankräich liewen. Just de Make-Up fannen ech zimlech emo, mee wat solls.

1 thought on “Mozart – L’Opéra Rock”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *