Skip to content

Erkenntnis vun der Woch (1)

“Ech hassen dech” kann och eng Liebeserklärung sinn.

5 thoughts on “Erkenntnis vun der Woch (1)”

  1. Et war liicht anescht: de Saz ass an engem Moment gefall wou et evident war, dass de Contraire gemengt war.
    Mee et stëmmt natirlech och wats du sees, et kann een nemmen eng Persoun haassen déi engem eppes bedeit (huet).

  2. aha ! duerf ech eng rubrik short thoughts empfehlen muahaha !
    ansonsten ganz interessant wei een seng basik-neigier net ennerdrecken kann an mei well wessen …. schlemm schlemm

  3. Ech hunn sämtlech Kategorien geläscht. Éischtens sinn ech ze faul, bei all Topegkeet emmer nach drun ze denken déi richteg Rubrik auszewielen, zweetens kënnt am Endeffekt alles aus dem selwechte Verstand, an do gëtt et net vill Uerdnung. :D

    Hehe, wann mer eis nächste Kéier um Skype / MSN / Yahoo / AIM / wouochemmer begéinen, kann ech der jo méi zielen. Just an de Blog kënnt dat net stoen. :)

  4. Pingback: Wortgefecht » Blog Archive » Zitatenwechsel in der Sidebar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *