Skip to content

Stars Are But The Light Of Dead Suns

Take my heart and break it or do
to it whatever you fancy. You are
the loneliness who could need life
or just something to play with and I
don’t need this heart no more because
I tried giving it away to someone who
might have taken care of it but
who didn’t want to in the end. That’s
alright. I closed my eyes and darkness
wasn’t as bad as I thought it would
be, I still felt the petals underneath
my feet. I never give away flowers
but I would have this time but
now they are dead and pointless
and not beautiful anymore. Just as
they always end up after a while no
matter how much love you shed.

5 thoughts on “Stars Are But The Light Of Dead Suns”

  1. Hallo,
    Merci dass du bei mir een comment gelooss haas. Hun dain site awer elo och an méng favs gesaat. Gefällt mer…

  2. Sandy:
    Ass gär geschidd. Ech géing méi oft kommentéiren, mee mäi Franséisch ass leider extreem agerascht. :D Freet mech, dass der deen hei Blog gefällt.

    Charel:
    Merci! Ech hunn Amygdala mussen googlen. ^^ D’Wuert hunn ech zwar schon héiren, mee meng Anatomieskenntnisser sinn… naja wéi déi halt bei engem Sproochstudent sinn. ;) Jop, soss hätt ech eng Quell uginn. ;) Hat ech eng Kéier gemaach wou ech endlech nuets de Fotoapparat dobäi hat (wollt en oft mathuelen, mee hunn en um Enn dann awer emmer vergiess…). T’ass ee Krichsdenkmal (“Welsh national war memorial”) am Park virun der Cardiffer Uni. (An jo, ech wees si ass e besse vill schwaarz, mee éischtens hunn ech just eng Kompaktkamera an zweetens wéi ech dem Yann scho sot sinn meng fotografesch Talenter arg begrenzt. ;D)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *