Et kann een alles iwwerdreiwen.

by

Vu sengem Apple Produit begeeschtert ze sinn, zum Beispill.

Tags

2 responses to “Et kann een alles iwwerdreiwen.”

  1. Ech fannen et Stilbroch.

  2. omg, daatoen gesait zwar nemmi flott aus. Zwar ass en mi wert mee, nee… souguer wann ech daat Geld hätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *