5th November

A DVD and a double album. I can’t wait!

Published on

in

Comments

  1. Sigur Rós sinn tiptop. Mee ech freen mech méi op déi nei Radiohead.

  2. ech hu mer d’Plakkenbox bestallt. :)

  3. Ech bestelle mer se réicht, wann ech d’Lidder héiren hunn an als derwäert fannen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *