Ee gudde Joërgang

‘t ass iergendwéi erschreckend, wéivill Leit, déi emol eng Kéier bei mer an der Klass waren, dest Joër eréischt hieren Examen gepackt hun. Déi meescht sans mention.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *