Skip to content

Buschti, the Ape

Lo gouf esouvill gestridden, lo muss och emol erem e besse gelaacht gin. Déi Leit vun iech, déi de Buschti kennen, hun dese legendäre Video garantéiert schon gesin, oder zumindest dovunner héiren. Eventuell hat der wéi ech souguer d’Vergnügen, deelweis matzerliewen, wéi e gedréit gouf. An wann der e net kennt, hei ass dee Video schlechthin, vun der eenzeger phänomenaler Legend, déi den LGL jemols hat. Während dem Cours Spaghettien kachen, wou gett et dat haut scho nach? Fréier war alles besser. :D

No de Credits um Schluss onbdéngt weiderkucken!

4 thoughts on “Buschti, the Ape”

  1. Wéi?! Ech hat gemengt e wier schon President?! ;) Ech leien all Kéiers nees um Buedem wann en eng Éiwegkeet an d’Kamera kuckt ier en checkt, dass de Yann d’Kamera voll op em drop huet. An dann d’Hand op d’Kamera… allerbescht! :D

  2. jo deen hett missen schauspiller gin
    maja hat gemengt fier sein zweiten run :P

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *