931 Leit bestellen 2211 Hamburger

Deen helle Wahnsinn!

2 thoughts on “931 Leit bestellen 2211 Hamburger”

  1. Fierwat, di ginn dach all fr?´sch zoubereed ;)

    Ech wees just net wat d’Ziel vun der Aktioun ass/war. Se hun dem McDonalds doduech dat se 2 Tuten voll Frick um Comptoir ausgekippt hun jo secher keng ausgew?´scht :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *