Gudde Rutsch, alles Guddes fir 2007…

… drénkt net zevill a kommt um 1 Auer all an d’Aula. :)

Published on

in

Comments

  1. du mat denger Aula ;) merci glaichfalls.

  2. Do war wéinstens eng lass… extreem louche Szenen :)

  3. Thorben

    ma ech wor effektiv em 1 ganz kuerz do

  4. Um 1 war ech iwwerall an néirens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *