Skip to content

Free Iraqi people

No comment.

1 thought on “Free Iraqi people”

  1. Ah, die amerikanesch Zaldoten. Dichteg an gescheit wéi emmer.

    Den Klengen ass allerdengs fit. Jhust schued dass en henno mol net d’Fläsch kruut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.