DELTA t

I’m not alone.

6 thoughts on “DELTA t”

  1. den thierry as ons spirituell entschwierft mengen ech .. (oder tass den schloofmangel ;) )

  2. @ b352
    Dat ass och keen Zoufall ;)

    @ Serge
    Scho laang :D Schlofmangel… Ech hu grad een Artikel an der Scientific American Mind gelies, wou steet dass Leit d?©i ennert Insomnia leiden, meeschtens ze laang schlofen…

  3. p.s. setzt de grad un der kaffistaas oder zefil ze schaffen fier online ze kommen ?

  4. Des Woch gett et keng Kaffistaas. 1. Vakanz, 2. Feierdag, ech huelen net un dass do een M?©indes moies fr?©i opsteet. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *